دسترسی مجدد به وب سایت موسسه

دسترسی مجدد به وب سایت موسسه

وب سایت موسسه زبان پرتو که به دلیل تغییرات مدتی از دسترس خارج شده بود مجددا در تاریخ چهارشنبه ۹۵/۹/۲۴ در دسترس عموم قرار گرفت تا فراگیران و دیگر هم وطنان بتوانند از تمام امکانات این مجموعه استفاده کنند.

بدون دیدگاه

پاسخ به