برگزاری جلسه والدین و اساتید ترم زمستان ۱ – ۱۳۹۵

برگزاری جلسه والدین و اساتید ترم زمستان ۱ – ۱۳۹۵

جلسه والدین و اساتید موسسه زبان پرتو ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۹۵/۹/۲۹ برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیریت محترم و معاون آموزشی این مجموعه برگزار شد در خصوص راه کارهای رفع مشکلات تحصیلی فراگیران گفت و گو شد. طبق اعلام هیئت آموزشی از این پس فراگیران می توانند با مراجعه به پشتیبان و یا مشاور آموزشی گروه خود از خدمات خاصی که برای آنان در نظر گرفته شده است، استفاده کنند و میزان موفقیت خود را بیش از پیش تضمین نمایند.

بدون دیدگاه

پاسخ به