اعلام نمرات آزمون میان ترم زمستان ۲ – ۱۳۹۵

اعلام نمرات آزمون میان ترم زمستان ۲ – ۱۳۹۵

نمرات آزمون میان ترم زمستان ۲ – ۱۳۹۵ در سامانه آموزشی موسسه اعلام شد. فراگیران گرامی می توانند با مراجعه به پروفایل خود، کارنامه ی میان ترم را مشاهده کنند. لازم به ذکر است که فراگیران باید برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نظر سنجی اساتید را تکمیل کنند.

بدون دیدگاه

پاسخ به