برگزاری جلسه ی قدردانی از فراگیران برجسته ی ترم زمستان ۲ – ۱۳۹۵

برگزاری جلسه ی قدردانی از فراگیران برجسته ی ترم زمستان ۲ – ۱۳۹۵

جلسه ی قدردانی از فراگیران برجسته ی ترم پیش در روز جمعه ۹۶/۱/۱۸ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ برگزار شد. در این جلسه از تمام زبان آموزان پایه های مختلف که ترم زمستان ۲ – ۱۳۹۵ را با نمره و معدل کامل گذرانده بودند در حضور خانواده هایشان، مدیریت آموزشی، اساتید، و دیگر عوامل موسسه زبان پرتو تقدیر به عمل آمد و هدایایی به رسم یاد بود به ایشان تقدیم شد.

بدون دیدگاه

پاسخ به