ارائه ی دوره های جدید مجازی

ارائه ی دوره های جدید مجازی

بدینوسیله به اطلاع فراگیران گرامی می رساند که موسسه زبان پرتو در حال برنامه ریزی برای ارائه دوره های جدید مجازی و همزمان با اعلام ظرفیت ترم آینده است.

بدون دیدگاه

پاسخ به