اعلام نمرات آزمون پایان ترم بهار – ۱۳۹۶

اعلام نمرات آزمون پایان ترم بهار – ۱۳۹۶

نمرات آزمون پایان ترم بهار – ۱۳۹۶ در سامانه آموزشی موسسه اعلام شد. فراگیران گرامی می توانند با مراجعه به پروفایل خود، کارنامه ی پایان ترم را مشاهده کنند و همچنین در صورت قبولی جهت انتخاب واحد ترم آینده اقدام کنند.

بدون دیدگاه

پاسخ به