برگزاری جلسه ی قدردانی از فراگیران برجسته ی ترم بهار – ۱۳۹۶

برگزاری جلسه ی قدردانی از فراگیران برجسته ی ترم بهار – ۱۳۹۶

جلسه ی قدردانی از فراگیران برجسته ی ترم پیش در روز یکشنبه ۹۶/۳/۲۸ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار شد. در این جلسه از تمام زبان آموزان برجسته ی پایه های مختلف در ترم بهار – ۱۳۹۶ با حضور خانواده هایشان، مدیریت آموزشی، اساتید، و دیگر عوامل موسسه زبان پرتو تقدیر به عمل آمد و هدایایی به رسم یاد بود به ایشان تقدیم شد.

بدون دیدگاه

پاسخ به