آغاز امتحانات میان ترم پاییز – ۱۳۹۶

آغاز امتحانات میان ترم پاییز – ۱۳۹۶

امتحانات میان ترم پاییز – ۱۳۹۶ از امروز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۰ طبق تقویم آموزشی آغاز می شود. فراگیران گرامی بایستی نیم ساعت قبل از برگزاری امتحان با در دست داشتن کارت ورود به جلسه در آزمون شرکت کنند. لازم به ذکر است نتایج آزمون هر گروهی ظرف حداکثر ۳ روز از طریق پروفایل زبان آموزان قابل مشاهده است.

بدون دیدگاه

پاسخ به