اعلام نمرات آزمون پایان ترم پاییز – ۱۳۹۶

اعلام نمرات آزمون پایان ترم پاییز – ۱۳۹۶

نمرات آزمون پایان ترم پاییز – ۱۳۹۶ در سامانه آموزشی موسسه اعلام شد. فراگیران گرامی می توانند با مراجعه به پروفایل خود، کارنامه ی پایان ترم را دریافت کنند و در صورت قبولی، برای ترم زمستان ۱ – ۱۳۹۶ انتخاب واحد کنند.

بدون دیدگاه

پاسخ به